Skip to main content

Reply to "NEW MyDMX 3.0 Software and interface!"

Làm thế nào bạn cài đặt 3.0? Nếu tôi thử, nó sẽ báo lỗi: Tên tệp không hợp lệ Vui lòng không đổi tên thành ... Tôi hoàn toàn không đổi tên, tôi chỉ cài đặt nó từ hộp tải xuống. Tôi sử dụng máy mac với sierra mới nhất. Và bạn có biết nếu nó hoạt động với mydmx2.0 hoặc 2.1 dongle?
 
 
 
Last edited by Jingles8302
×
×
×
×